Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor inklusive dess bilagor (”Villkoren”) tillämpas när du som kund (”Kunden” eller ”du”) till Sefina Svensk Pantbelåning AB (”Sefina”) antingen deltar vid en av Sefinas auktioner, genomför köp via Sefinas webbshop alternativt lånar pengar av Sefina. Villkoren är uppdelade i tre olika delar som tillämpas vid de ovan beskrivna tillfällena.

För att kunna delta vid Sefinas auktioner, genomföra köp via Sefinas webbplats alternativt låna betalmedel av Sefina måste du som Kund acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt bekräftar att denne tagit del av informationen om Sefinas behandling av personuppgifter enligt Sefinas Integritetspolicy.

Sefina registrerar enskilda köp alternativt på varandra följande köp på Webbplatsen till summan av 5 000 EUR (ca 45.000 SEK) kontant och arkiverar dessa i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt övrig gällande lagstiftning. Vid frågor om vår hantering av penningtvättsfrågor, kontakta vår kundtjänst på [email protected] samt läs vår policy här.

1.    Allmänna villkor för auktioner

Dessa villkor gäller enbart för deltagande vid Sefinas auktioner

Vänligen notera innan du deltar vid en av Sefinas auktioner:

 • Du måste vara minst 18 år för att få delta vid Sefinas auktioner.
 • För att kunna delta vid Sefinas auktioner måste du vara registrerad och inloggad på Sefinas hemsida sefina.se (”Webbplatsen”). Inloggning på Webbplatsen sker med giltigt Bank-ID.
 • På klubbat och vinnande belopp tillkommer alltid 20% i provision. Läs mer om provision under avsnittet ”Avslut och vinnande bud”.
 • Administrationsavgift tillkommer alltid på vinnande bud. Läs mer om administrationsavgift under avsnittet ”Avslut och vinnande bud”.
 • Fraktkostnad tillkommer på vinnande bud. Läs mer om frakt under avsnittet ”Frakt och betalning” nedan.
 • Ditt bud är bindande och vid auktionens slut måste du betala din vara inom 48 timmar. Läs mer om vad som händer om du inte betalar inom tidsramen under avsnittet ”Avslut och vinnande bud”.

Hur lägger jag bud?

Våra pantauktioner och visningar äger rum här på Webbplatsen under AUKTIONER.

Du måste vara minst 18 år samt registrerad och inloggad på Webbplatsen för att delta vid våra auktioner. Registrera dig här.

Det användarnamn du anger vid registreringen på Webbplatsen kommer att vara synligt på hemsidan för andra besökare intill det bud du lagt.

När du lägger ett bud vid en av Sefinas auktioner kan du välja mellan att antingen lägga nästa förvalda bud eller ange ett maxbud och låta budagenten sköta budgivningen åt dig.

En auktion på Webbplatsen pågår normalt sett under sju (7) dagar.

Under pågående auktion kan varor komma att utgå ut Sefinas sortiment. I sådana fall gäller inga av de lagda buden på relevant vara och auktionen avslutas utan vinnande bud.

Budagent

Du har möjlighet att använda dig av en budagent under din budgivning på Webbplatsen som bjuder för din räkning upp till det belopp du angett.

Vid användande av budagent lämnar du ett så kallat maxbud, vilket innebär att du aldrig kan bli skyldig att betala mer för den relevanta auktionsvaran än ditt angivna maxbud plus provision. Den relevanta auktionsvaran kan dock bli billigare än ditt angivna maxbud. Om du exempelvis lagt ett maxbud på 2 000 kr och närmaste budgivare under dig lagt 1 500 kr får du varan för 1 600 kr.

Du kan inte höja ditt angivna maxbud innan dess att någon annan lagt ett högre bud än ditt angivna maxbud.

Under auktionen så rekommenderar vi att Kunden uppdaterar sin webbläsare då yttre faktorer som ligger utanför liveauktionens funktion kan påverka utgången av auktionen så att budet inte inkommer i tid. På grund av dessa yttre faktorer kan Sefina inte garantera fullständig kommunikation i alla lägen och ansvarar därför inte för bud som inte registreras på grund av sådana yttre faktorer.

Fasta höjningar under budgivning

Vi använder oss av fasta höjningar under budgivningen. Detta innebär att om du som Kund vill lägga ett högre bud under våra budgivningar, så får du göra detta inom ramen för de fasta höjningar som vi angivit.

Nedan följer en lista på de fasta höjningar vi använder oss av i relation till auktionsvarans pris.

Pris Fast höjning
0-199 SEK 10 SEK
200-499 SEK 25 SEK
500-999 SEK 50 SEK
1000-9999 SEK 100 SEK
10.000-19.000 SEK 500 SEK
20.000 SEK^ 1000 SEK

 

Avslut och vinnande bud

Auktionen för varje vara avslutas vid den tidpunkt som är angiven i auktionslistan, normalt sett mellan klockan 19.00-22.00. Om någon lägger ett bud under de sista fem minuterna så förlängs dock auktionen med 1 minut i taget till dess att budgivningen har avslutats. Vid lika bud vinner först lagda bud.

På klubbat och vinnande belopp tillkommer alltid 20% i provision. För ett vinnande bud på 1 000 kr blir kostnaden således 1 200 kr för Kunden. I provisionen ingår mervärdesskatt (moms).

Det tillkommer även en administrationsavgift på vinnande bud. Administrationsavgiftens storlek är beroende av varans värde och avgiften framgår tydligt på objektsidan på Webbplatsen i samband med budgivningen.

Ditt bud är bindande. Om ditt bud är det högsta vid auktionens slut har du 48 timmar på dig att betala för den utauktionerade varan. Varor som inte är betalda inom 48 timmar övergår per automatik till status ”återropad” och du har därmed förlorat din rätt till att köpa varan för det bud du vunnit budgivningen med. Varan kan därefter auktioneras ut på nytt.

Sefina förbehåller sig rätten att stänga av ditt auktionskonto om du som vinnande budgivare inte fullföljer köpet efter att ha lagt ett bindande bud. Avstängning av konto bedöms i varje enskilt fall och genomförs på grund av att den registrerade användaren inte har agerat i enlighet med Villkoren samt i vissa fall även i övrigt stört övrig legitim budgivning och verksamhet.

Sefina förbehåller sig rätten att ändra priser på grund av feltryck samt att återkalla köp som är felprissatta.

Fick du det vinnande budet på en auktionsvara kan du betala:

Via hemsidan www.sefina.se med kort och få varan hemskickad.

Skick och funktion

Alla varor säljs i det skick som framgår av varubeskrivningen på auktionssidan på Webbplatsen. I varubeskrivningen gör vi vårt bästa för att så noggrant som möjligt beskriva eventuella skador eller defekter. Du får gärna besöka, ringa eller maila oss om du har ytterligare frågor. Alla varor är funktionella om inget annat anges.

Följerätt

När ett exemplar av ett originalkonstverk säljs vidare efter den första överlåtelsen har upphovsmannen i vissa fall rätt till särskild ersättning, så kallad följerätt.

Sefina betalar ut 5% på belopp över 2 625 kr i 70 år framåt som följerätt till relevant upphovsperson.

Betalning och frakt

Vilka betalningsmetoder kan jag använda?

Du kan enkelt betala med kort via Webbplatsen. Kort debiteras i samband med köp.

Hur får jag mina varor?

 • Dina varor skickas till den adress du uppgivit.
 • Kontrollera att din registrerade adress är aktuell, annars kan du bli debiterad för ytterligare frakt.
 • Leverans sker normalt 1-3 arbetsdagar efter Sefina mottagit betalning från Kunden.
 • Skrymmande föremål, eller varor med försäljningspris över 200 000 SEK, skickas ej automatiskt. Läs mer om frakt vid skrymmande varor under avsnittet ”Fraktvillkor vid skrymmande föremål”.
 • Sefina förbehåller sig rätten att kvarhålla betalda varor längre än tre dagar, tills dess att kompletterande kontroller är gjorda gällande betalmedlets giltighet.

Frakt

Dina varor skickas med PostNord eller UPS till ditt närmsta uthämtningsställe i relation till den adress du uppgivit. Du meddelas via e-post när vi skickar din vara och i mejlet hittar du även paketets trackingnummer.

Sefina är inte ersättningsskyldig mot Kunden för dröjsmål av leverans.

Fraktkostnaden ingår i den administrationsavgift som du betalar per köpt objekt. Den totala administrationsavgiften och säljprovisionen framgår tydligt i samband med ditt bud, samt på din sida och i samband med betalningen.

Administrationsavgiftskostnaden varierar beroende av varans värde och omfång.

Varuvärde  Administrationsavgift Transporttjänst                
0 -10 000 SEK 169 SEK Postnord eller UPS
10 000 SEK – 25 000 SEK 299 SEK UPS
25 000 SEK – 200 000 SEK 499 SEK UPS

 

Fraktalternativ för leverans utanför Sverige är ej tillgängligt för närvarande. Vid önskad frakt utanför Sverige får Kunden således hantera frakt själv.


Fraktvillkor vid skrymmande varor

Skrymmande föremål skickas ej, utan hämtas i någon av våra butiker. När du skall hämta din vara kräver vi att du visar upp din legitimation samt beställningsbekräftelse. Som skrymmande räknas större eller otympliga föremål.

Efter en vunnen auktion på den typ av auktionsobjekt som klassas som skrymmande kommer Sefina att kontakta dig och erbjuda följande två alternativ som du får välja fritt mellan:

 • Kunden hämtar själv varan i den utropande butiken; eller
 • Sefina försöker manuellt ombesörja transport enligt överenskommelse, där Kunden står för transportkostnad och försäkring.

Det framgår tydligt på auktionssidan på Webbplatsen om varan inte kan skickas automatiskt av ovan nämnda skäl. Läs mer.

Returer

Retur kan ske fysiskt till utropande butik alternativt returneras med efterfrågad retursedel.

Kunden står för returfrakt (gäller ej vid reklamation) och beloppet dras av på återbetalningssumman.

Vid retur kommer Sefina att återbetala det ursprungliga köpbeloppet samt provision och administrationsavgift, minus eventuell kostnad för returfrakt samt slagavgift enligt vad som anges ovan.

För att beställa en retursedel behöver du kontakta butiken du köpt varan hos så skickar de hem en retursedel till dig.

Frakt från olika butiker

Sefina har inte möjlighet att samskicka varor från olika utropande butiker. Kunden betalar frakt per vara, inklusive administrativa avgifter slagavgifter.

Tänk på att ta reda på vilken utropande butik varan befinner sig på.

Ej uthämtade varor

Om du inte hämtar ut de varor du köpt kommer Sefina behålla kostnaden motsvarande frakt och slagavgift. Detta gäller oavsett om varan inte hämtas från Postnords uthämtningsställe eller butik.

Administrationsavgiften som tillkommer vid icke uthämtade varor dras av på den summa som återbetalas till Kunden när varan antingen skickas tillbaka till Sefina av Postnord, eller inte hämtas upp i butik inom angiven tidsfrist.

Sefina har rätt att sälja varor på nytt om Kunden inte hämtat betalt paket.

Sefina förbehåller sig rätten att stänga av Kundens auktionskonto om Kunden inte hämtar ut sin vara inom angiven tidsram. Avstängning av konto bedöms i varje enskilt fall och genomförs på grund av att den registrerade användaren inte har agerat i enlighet med Villkoren samt i vissa fall även i övrigt stört övrig legitim budgivning och verksamhet.

Ångerrätt

Om du köpt en vara via Sefinas auktioner gäller distansavtalslagen (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) och du kan återlämna den köpta varan inom 14 dagar.

Kunden ska återsända varan på samma sätt som Kunden mottog varan, så snart som möjligt efter säljande kontoret bekräftat returen. Kunden står för returkostnader vid ångrat köp.

Återbetalning sker inom 3-7 bankdagar efter att Sefina mottagit och hanterat den returnerade varan. ​

Reklamation

Vill du reklamera en vara skall du alltid kontakta vår kundtjänst på [email protected] och ange skälet till reklamationen av varan.

Varor på auktion säljs i det skick som anges i varubeskrivningen på Webbplatsen. Sefina rekommenderar Kunden att innan köptillfället noggrant läsa igenom varubeskrivningen samt på egen hand undersöka de föremål köpkunden är intresserad av.

Kunden har möjlighet att avge reklamation på grund av fel i köpta varor om varan är i väsentligt sämre skick än vad köpkunden mot bakgrund av föremålets utropspris, beskrivning, bild och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.

Vid reklamation ska Kunden ringa eller besöka säljande butik direkt vid Kundens upptäckt av felet. Sefina svarar inte i något fall för fel som hänför sig till naturligt slitage eller naturliga förändringar i levande material. Sefina svarar inte för smärre skador och defekter, skador på dukar, tavelglas eller ramars kondition.

En reklamation ska under alla förhållanden ske inom tre år från mottagandet av föremålet.

Återbetalning sker inom 3-7 bankdagar efter Sefina Pantbank mottagit, bekräftat och hanterat den returnerade och reklamerade varan. ​

Sefina ersätter dig för fraktkostnader för returen om reklamationsrätt föreligger.

Utöver funktions- och äkthetsgarantin har vi inga andra garantier på varor.

Sefina förbehåller sig rätten att i första hand reparera en vara vid reklamation, i vilket fall återbetalning inte blir aktuellt.

Transportskador

Om du vid mottagande upptäcker att varan du köpt är skadad skall du kontakta oss direkt.

 

2.    Allmänna villkor för köp i webbshop

Dessa villkor gäller enbart för köp i Sefinas webbshop på Webbplatsen

Du måste vara minst 18 år för att handla i Sefinas webbshop på Webbplatsen.

När Kunden lägger en order genom webbshopen på Webbplatsen godkänner Kunden även Villkoren och har därmed lagt en bindande order och erhåller en orderbekräftelse via e-post.

Alla varor är Sefinas egendom tills vi erhållit full betalning för varan från Kunden.

Falska återkommande beställningar eller bedrägeriförsök kommer omedelbart polisanmälas.

På grund av risk för bedrägerier har Sefina valt att endast acceptera betalningar inom Sverige, och därmed skickar vi inte försändelser utanför Sveriges gränser.

Frakt

Leverans sker normalt 1-3 arbetsdagar från det att Sefina mottagit full betalning från Kunden.

Sefina är inte ersättningsskyldig mot Kunden för dröjsmål av leverans.

Du meddelas via e-post när vi skickar din vara och i mejlet hittar du även paketets trackingnummer. Varorna skickas med posten postpaket till ditt närmsta uthämtningsställe i relation till den adress du uppgivit.

Som avsändare på alla försändelser från oss står det SVP. Som innehåll anges endast ditt ordernummer, vilket specificeras i din orderbekräftelse som du erhåller via e-post.

Fraktkostnad tillkommer med 125 kr per order. Om annan fraktkostnad appliceras på frakten av din vara uppmanas Kunden att kontakta [email protected] för ytterligare information vid frågor.

Retur

Retur av vara sker med efterfrågad retursedel.

Kunden står för returfrakt (gäller ej vid reklamation) och beloppet dras av på återbetalningssumman.

Vid retur kommer Sefina att återbetala det ursprungliga köpbeloppet, minus eventuell kostnad för returfrakt enligt vad som anges ovan.

Läs mer här om hur du beställer en retursedel.

Ej uthämtad försändelse

Vi debiterar en kostnad på 200 kr för de kostnader som åsamkats oss, exempelvis fraktavgifter tur och retur samt administration och packning av varorna, om du inte hämtar ut det beställda paketet. Denna ersättning tas i första hand från erlagd betalning varvid resterande del av erlagd betalning skall återbetalas, och i andra hand genom utsändande av särskild faktura. Om du inte hämtar ut den beställda varan har Sefina rätt att sälja produkter som har återtagits till en annan köpare.

Ångerrätt

Sefina lämnar ingen bytesrätt eller rätt till öppet köp i våra fysiska butiker.

Om du köpt en vara via Sefinas webbshop på Webbplatsen gäller distansavtalslagen (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) och du kan återlämna den köpta varan inom 14 dagar.

Kunden ska återsända varan på samma sätt som Kunden mottog varan, så snart som möjligt efter Sefina bekräftat returen. Kunden står för returkostnader vid ångrat köp.

Återbetalning sker inom 3-7 bankdagar efter att Sefina mottagit och hanterat den returnerade varan. ​

Transportskador

Om du vid mottagande upptäcker att varan du köpt är skadad skall du kontakta oss direkt.

Reklamation

Vill du reklamera en vara skall du alltid kontakta vår kundtjänst på [email protected] och ange skälet till reklamationen av varan.

En reklamation ska under alla förhållanden ske inom tre år från mottagandet av föremålet.

Återbetalning sker inom 3-7 bankdagar efter Sefina mottagit, bekräftat och hanterat den returnerade och reklamerade varan. ​

Sefina ersätter dig för fraktkostnader för returen om reklamationsrätt föreligger.

Sefina förbehåller sig rätten att i första hand reparera en vara vid reklamation, i vilket fall återbetalning inte blir aktuellt.

Om reklamationen avser en använd produkt måste du alltid kontakta vår kundservice på [email protected].

Felaktiga uppgifter

Vi på Sefina gör alltid vårt yttersta för att tillhandahålla korrekt information om alla våra tjänster och produkter. I sällsynta fall kan fel uppstå, exempelvis på grund av tekniska problem. Vi reserverar oss därför för eventuella misstag, felstavningar och felaktiga prisuppgifter.

Har du hittat en vara och misstänker att priset eller annan uppgift inte stämmer? Kontakta oss på [email protected] så rättar vi felet och ger dig korrekta uppgifter.

Avhämtning i butik

Vid avhämtning av varor i butik, medtag kvittot du fått per mail samt din legitimation.

 

3.    Lånevillkor

Dessa villkor gäller enbart för lån av pengar från Sefina

Allmänt

Lån ges mot säkerhet, s.k. pant. Pantens uppskattade värde vid initial bedömning av panten, baserat bl.a. på dess skick och möjlighet till försäljning av Sefina, utgör grunden för bestämmande av lånebelopp.

Om en pant förblir obetald två månader efter det att lånets förfallodag har passerat, kommer denna pant att säljas genom en offentlig auktion, se ovan. Eventuella medel som överstiger pantens skuld kommer att överföras till låntagarens bankkonto. Om sådana överskott inte har begärts inom ett (1) år från auktionsdagens datum, kommer de att tillfalla Sefina.

Om det vid något tillfälle under låneperioden, vid pantsättningstillfället eller i andra sammanhang framkommer att det finns ett fel i panten, till exempel att panten utgör en förfalskning, är belastad med begränsad förfoganderätt eller motsvarande, kommer kunden att informeras om detta. I händelse av att ett sådant fel bekräftas och om kunden känt till eller bort känna till sådant fel i samband med inlämnande av Panten ska kunden ersätta Sefina för sådan skada Sefina lider därav.

Vanligt lån

Löptid på ett ”vanligt lån” är normalt sett tre månader.

Lånet kan även lösas, omsättas eller amorteras innan lånetiden gått ut. Vid omsättning förlängs lånets löptid med tre månader från dagen det omsättes. Aviseringsbrev skickas ut automatiskt efter lånets löptid löpt ut.

Ränta på ett ”vanligt lån” är följande i relation till hur stort belopp du lånar:

1-5000kr = 4,28 %

Del över 5001-10.000kr = 4,08 %

Del över 10.001-15.000kr = 3,58 %

Del över 15.001 – 24.999kr = 3,08 %

Del över 25.000kr – > = 2,58 %

Tvåmånaderslån

Tvåmånaderslånet eller ”kortlånet” löper över två månader.

Lånet kan lösas, omsättas eller amorteras innan lånetiden gått ut.

Aviseringsbrev skickas inte ut och ingen respittid kan ges.

Ränta på tvåmånaderslån är 4,95 %.

Endagslån

Endagslånet eller ”kortlånet” löper över en dag.

Lånet kan lösas, omsättas eller amorteras innan lånetiden gått ut.

Aviseringsbrev skickas inte ut och ingen respittid kan ges.

Ränta på endagslån är 4,28 %.

Avgifter:

Serviceavgift: 55kr
Serviceavgift förlängning av lån: 55kr
Plusgiro/bankgiroinbetalning: 20kr
Plusgiro/bankgiro-inlösenavgift: 205kr
Avisering till auktion: 30kr
Anstånd: 45kr
Förseningsavgift vid auktion: 155kr
Aktiveringsavgift auktion: 105kr

Avgifter vid auktionsredovisning:

Förberedelseavgift: 105kr
Överskottsavisering: 65kr
Auktionsavgift: 25% på klubbat belopp